Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - 1 diesel vrachtwagen (MTM 19 ton) met laadkast (lengte 6 m) en laadbrug (2 ton) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveringen
Publicatie datum
01-02-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
IMOG | 8530 Harelbeke, BE
Opdrachtcodes (CPV)
34130000 - Motorvoertuigen voor goederenvervoer
Korte inhoud
1 diesel vrachtwagen (MTM 19 ton) met laadkast (lengte 6 m) en laadbrug (2 ton)
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Technische kwaliteit - 40
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Onderhoud - 15
Kwaliteit: Leveringstermijn - 5
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
* Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht.
* Een beschrijving van de technische uitrusting van de onderneming, de maatregelen die zij treft om kwaliteit te waarborgen en de mogelijkheden die zij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek.
Minimum vereisten
zie bestek
truck tower-crane sharing