Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor het vernieuwen, onderhouden en uitbaten van uitrusting voor het capteren, transporteren, regisseren, distribueren en stockeren van beelden in het Vlaams Parlement

Leveringen
Publicatie datum
29-04-2019
Waarde
899.400,00 EUR - 1.195.508,96 EUR
Aanbestedende overheid
Vlaams Parlement | 1000 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | Kris Van de Spiegle
Opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
32200000 - Zendapparatuur voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep en televisie
32240000 - Televisiecamera's
32320000 - Televisie- en audiovisuele uitrusting
50340000 - Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting
92220000 - Televisiediensten
92221000 - Televisieproductiediensten
Korte inhoud
De raamovereenkomst betreft het vernieuwen, onderhouden en uitbaten van uitrusting voor het capteren, transporteren, regisseren, distribueren en stockeren van beelden in het Vlaams Parlement.
Gunningen
Aantal inschrijvingen
4
Waarde
899.400,00 EUR - 1.195.508,96 EUR
Bedrijven
DB Video Productions bvba | 2630 Aartselaar, BE
truck tower-crane sharing