Aankondiging van een gegunde opdracht

LEVEREN EN AANBRENGEN VAN DUURZAME MARKERINGEN OP DE N3 TE BRUSTEM – SINT-TRUIDEN

Werken
Publicatie datum
29-02-2016
Waarde
161.559,20 EUR
Aanbestedende overheid
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg | 3500 Hasselt, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34922100 - Wegmarkeringen
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
Korte inhoud
LEVEREN EN AANBRENGEN VAN DUURZAME MARKERINGEN OP DE N3 TE BRUSTEM – SINT-TRUIDEN
Gunningen
Aantal inschrijvingen
6
Waarde
161.559,20 EUR
Bedrijven
Arnold Maassen Engineering & Constructiën bvba | 6222 PC Maastricht, NL
truck tower-crane sharing