Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Aankoop van een wiellader t.v.v. de Case 321D

Aankoop van een wiellader t.v.v. de Case 321D

Publicatiedatum
27-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34144710 - Wielladers
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Halle
Postadres
Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle, BE
Contactpunt(en)
De heer Tom Debekker

Overige nadere inlichtingen

Bestek via de 3P-cloud ter beschikking gesteld.