Aankondiging van een opdracht

Aanschaf personenwagens

Deze opdracht heeft tot doel om een raamovereenkomst tot stand te brengen voor een periode van 4 jaar voor het leveren van personenwagens op afroep.

Publicatiedatum
28-08-2014
Deadline
20-10-2014 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34110000 - Personenwagens
50112000 - Reparatie en onderhoud van auto's
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Thuisverpleging De VoorZorg provincie Antwerpen vzw
Postadres
Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van Hostauijen Tom
Ter attentie van
Dienst Overheidsopdrachten

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De aanbestedende overheden schatten het aantal personenwagens dat aangeschaft zal worden op 167.

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

2139570.55 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

De inschrijvers leggen jaarrekeningen over waaruit hun gezonde financiële situatie blijkt

Eventuele minimumeisen:

Minimaal 2 recente jaarrekeningen worden overgelegd

Vakbekwaamheid

Zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!