Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Proces-verbaal van opening van de offertes

Leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verkeersborden (politieborden en bewegwijzering) langs gewestwegen

Publicatiedatum
27-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
34942000 - Signalisatie-uitrusting
34992200 - Verkeersborden
34996000 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen
45233290 - Plaatsen van verkeersborden
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45316200 - Installeren van signalisatie-uitrusting

1. Overzicht

Referentienummer

AWV L-1M3D8G/18/31-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Nijs bvba

Verkeers- en Veiligheidssignalisatie nv

YVAN PAQUE S.A.

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
Fax
+32 11742448
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315533
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315533
Datum van aanmaak
20/07/2018 11:12:41
Verantwoordelijke
Evy Kamiel Schepens, Mieke Tine Verleysen, Erik Nico Aerts, Dieter Lodewijk Van den Langenbergh, Leon Joseph Roussard, Maarten Blomme, Daniella Houben, Gijs Moors, Jan Ivo M Market, René Vandevelde, Sofie Jeanne Renders, Karima Yakoubi, Sarah Petra Vellemans, Ilse Schellemans, Kirsten Peeters, Anne Lynn Smolders, Conny Gysbrechts, Katleen Liesbeth Loos, Petra Vanheusden, An-Sofie Van Gaal
Bijzitter
Stan Louis Julia Bollen, Bart Georges R Gheysens, Peter Stulens

Algemene opmerkingen

Huidige zitting betreft een e-tendering zitting ten gevolge waarvan de inschrijvers verplicht werden hun offerte op elektronische wijze in te dienen. De rangschikking die in dit PV van Opening staat, betreft een voorlopige rangschikking. Deze is gebaseerd op de niet-gecorrigeerde totaalprijs inclusief btw vermeld in het offerteformulier en houdt nog geen rekening met eventuele meegedeelde kortingen op bepaalde of alle posten. Voorlopige rangschikking:Perceel 1: 1) Nijs bvba 2)YVAN PAQUE S.A. 3)VVS; Perceel 2: 1)YVAN PAQUE S.A. 2)Nijs bvba 3)VVS

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Nijs bvba
KBO-nummer
0456.005.017
Postadres
Puttestraat 11
Postcode
3272
Plaats
Messelbroek
Land
BE
Telefoon
+32 13554994
Fax
+32 13554980
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Ondertekenaar
Marianne Coremans (Signature)
Aantal documenten
8
Documenten
04_69-nijsp2.pdf, 03_78-nijsp2.pdf, 02_SO-nijsp2.pdf, 01_OF-nijsp2.pdf, 04_69-nijsp1.pdf, 03_78-nijsp1.pdf, 02_SO-nijsp1.pdf, 01_OF-nijsp1.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Verkeers- en Veiligheidssignalisatie nv
KBO-nummer
0438.618.360
Postadres
Veldstraat 107
Postcode
3500
Plaats
HASSELT
Land
BE
Telefoon
+32 11273583
Fax
+32 11284674
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Ondertekenaar
Lieven 's Heeren (Signature)
Aantal documenten
1
Documenten
Offerte VVSnv Bestek 1M3D8G-18-31.zip
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
YVAN PAQUE S.A.
KBO-nummer
0412.815.271
Postadres
Rue de l'Arbre Courte Joie 48
Postcode
4000
Plaats
Rocourt
Land
BE
Telefoon
+32 42247702
Fax
+32 42251026
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Perceel nr.
1
Prijs
-
Ondertekenaar
Dominique Scherpenbergs (Signature)
Aantal documenten
24
Documenten
01_OF-YPA - PERCEEL 1.pdf, 01_OF-YPA - PERCEEL 2.pdf, 01-68-YPA-Bijlage 1-Referenties.pdf, 02_68-YPA-Bijlage 2-Technici.pdf, 02_SO-YPA - PERCEEL 1.pdf, 02_SO-YPA - PERCEEL 2.pdf, 03_68-YPA-Bijlage 3-Studie- en beroepskwalificaties.pdf, 03_70-YPA-Erkenning.pdf, 04_68-YPA-Bijlage 4-Maatregelen milieubeheer.pdf, 05_68-YPA-Bijlage 5-Personeelsbezetting.pdf, 06_68-YPA-Bijlage 6-Materieel deel 1.pdf, 06_68-YPA-Bijlage 6-Materieel deel 2.pdf, 07_78-YPA-Bijlage 7-Volmacht.pdf, 08_78-YPA-Bijlage 8-VGP-Prijsberekening.pdf, 09_78-YPA-Bijlage 9-Terechtwijzende berichten.pdf, 10_78-YPA-Bijlage 10-Lijst te verwerken materialen.pdf, 11_78-YPA-Bijlage 11-Strafregister.pdf, 12_78-YPA-Bijlage 12-Technische bekwaamheid.pdf, 13_78-YPA-Bijlage 13-Attesten fabricant.pdf, 14_78-YPA-Bijlage 14-Anti graffiti bescherming.pdf, 15_78-YPA-Bijlage 15-DOP.pdf, 16_78-YPA-Bijlage 16-Naam vertegenwoordiger bouwplaats.pdf, 2018-08-27 - Meetstaat.xlsx, Titel-Inhoud.pdf
Algemene opmerkingen
-