Aankondiging van een gegunde opdracht

Radiofarmaca (OPTIMUS)

De aanbestedende overheid zal overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten optreden als opdrachtencentrale voor verbonden entiteiten.
Zo zijn Gasthuiszusters Antwerpen, Universitair Ziekenhuis Antwerpen, az Monica, az Nikolaas en az Sint-Blasius (Onze Lieve Vrouw Van Troost vzw) verbonden via het “Optimus Hospital Procurement Platform”.
Dit is de naam van het initiatief dat deze Vlaamse ziekenhuizen genomen hebben op het vlak van samenaankoop.
Meer informatie over Optimus is terug te vinden op www.optimushospitals.be.
Verbonden entiteiten hebben de mogelijkheid maar niet de verplichting om gebruik te maken van de resultaten van deze procedure.
Deze opdracht betreft de levering van radiofarmaca meer bepaald Tc99m-generatoren, koude kits en warme kits.
Radiofarmaca zijn geneesmiddelen die radioactiviteit naar een bepaald orgaan in het lichaam brengen. Doorgaans worden radiofarmaca via een injectie toegediend.
Radiofarmaca worden gebruikt op de afdeling nucleaire geneeskunde.
Een groot deel van de radiofarmaca wordt ingezet voor diagnostiek. Hierbij wordt via een nucleair onderzoek getracht ziekten of afwijkingen aan organen zichtbaar te maken. Dit is mogelijk doordat de uitgezonden straling van het radiofarmacon wordt opgevangen door specifieke scanners. Een scanner, zoals bijvoorbeeld de SPECT en PET/CT, kan de straling omzetten in een beeld van een orgaan. Dit wordt een scintigram genoemd. De nucleair geneeskundige beoordeelt het scintigram en kan vervolgens iets zeggen over hoe een bepaald orgaan functioneert. Er zijn ook radiofarmaca die voor therapie worden gebruikt. Deze radiofarmaca zenden straling uit dat weefsel kapot straalt. Het meest bekende voorbeeld zijn radioactieve jodium capsules. Deze stralen een deel van de schildklier weg en kunnen zo bijvoorbeeld ziekten van de schildklier genezen.
Een technetium-99m generator, of in de volksmond ook wel een 'technetium koe' of 'moly koe' genoemd, is een apparaat dat wordt gebruikt om uit het metastabiele isotoop 99mTc (van technetium) te halen uit een bron van molybdeen-99 dat vervalt. 99Mo heeft een halfwaardetijd van 66 uur en kan hierdoor gemakkelijk worden getransporteerd over lange afstanden naar ziekenhuizen. Daar wordt ter plaatse het vervalproduct technetium-99m gewonnen (met een halfwaardetijd van slechts 6 uur, lastig voor transport) en gebruikt voor een verscheidenheid van nucleaire geneeskunde diagnostische procedures, waarbij de korte halfwaardetijd zeer nuttig is.
Koude kits worden in combinatie met de Tc99m-generator gebruikt. De koude kits bevatten bepaalde chemicaliën die 'gemengd' worden met het Tc99m dat van de generator 'afgetapt' wordt. Deze radiofarmaca worden dus ter plaatse in het ziekenhuis aangemaakt.
Warme kits (=bereide isotopen) bevatten reeds actieve componenten en worden 'klaar voor gebruik' aangeleverd.

Publicatiedatum
09-11-2015
Opdrachtcodes (CPV)
09344000 - Radio-isotopen
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Postadres
Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde, BE
Contactpunt(en)
De heer Filip Vermijlen

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
GE Healthcare Life Sciences, Inter Commerce Medical bvba, Mallinckrodt
Postadres
-
Titel
Radionuclide generatoren (99Mo/99mTc)
Waarde
604656.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
GE Healthcare Life Sciences, Inter Commerce Medical bvba, Mallinckrodt
Postadres
-
Titel
Koude kit voor 99mTc merking: myocardperfusie (5 dosis per kit)
Waarde
152000.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
GE Healthcare Life Sciences
Postadres
-
Titel
Koude kit voor 99mTc merking: hersenperfusie (5 dosis per kit)
Waarde
48640.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Inter Commerce Medical bvba, Mallinckrodt
Postadres
-
Titel
Koude kit voor 99mTc merking: botscintigrafie (5 dosis per kit)
Waarde
43340.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
GE Healthcare Life Sciences, Mallinckrodt
Postadres
-
Titel
Koude kit voor 99mTc merking: longperfusie (5 dosis per kit)
Waarde
21560.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
GE Healthcare Life Sciences
Postadres
-
Titel
Koude kit voor 99mTc merking: lymfescintigrafie (5 dosis per kit)
Waarde
20520.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Mallinckrodt
Postadres
-
Titel
Koude kit voor 99mTc merking: nierscintigrafie (5 dosis per kit)
Waarde
2200.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Inter Commerce Medical bvba, Mallinckrodt
Postadres
-
Titel
Koude kit voor 99mTc merking: PYP (5 dosis per kit)
Waarde
4500.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Inter Commerce Medical bvba
Postadres
-
Titel
Koude kit voor 99mTc merking: ontsteking (5 dosis per kit)
Waarde
21632.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
GE Healthcare Life Sciences, Mallinckrodt
Postadres
-
Titel
131I-capsules voor therapie
Waarde
155000.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
GE Healthcare Life Sciences
Postadres
-
Titel
123I-DATSCAN
Waarde
525888.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
GE Healthcare Life Sciences, Mallinckrodt
Postadres
-
Titel
123I-MIBG voor diagnose
Waarde
4680.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Mallinckrodt
Postadres
-
Titel
111In pentetreotide
Waarde
81600.00 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!