Aankondiging van een gegunde opdracht

Aankoop van celwagens

Leveringen
Publicatie datum
09-02-2016
Aanbestedende overheid
Lokale Politie Antwerpen | 2000 Antwerpen, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Openbare orde en veiligheid
Opdrachtcodes (CPV)
34114000 - Speciale voertuigen
Korte inhoud
Aankoop van celwagens
Gunningen
Bedrijven
Heroma bvba | 9820 Merelbeke, BE
Bedrijven
Heroma bvba | 9820 Merelbeke, BE
truck tower-crane sharing