Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van kunststoffen jerseys, verkeerseilanden en de bijhorende wisselstukken

Raamovereenkomst voor het leveren van kunststoffen jerseys, verkeerseilanden en de bijhorende wisselstukken

Publicatiedatum
17-10-2016
Deadline
09-11-2016 om 10:45
Opdrachtcodes (CPV)
34920000 - Wegenuitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
van Lievenoogen Renata

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A