Aankondiging van een opdracht

Leveren van twee straatveegmachines (4 m³)

Leveringen
Publicatie datum
17-02-2016
Deadline
12-04-2016 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Leuven | 3000 Leuven, BE | Regionale of plaatselijke instantie
Opdrachtcodes (CPV)
34921100 - Straatveegmachines
Korte inhoud
Leveren van twee straatveegmachines (4 m³).
Het voertuig, bestemd voor onkruidbestrijding en het vegen van fietspaden, straten, winkelwandelstraten en pleinen, zal voldoen aan volgende maximum afmetingen en gewichten: - lengte : 5,50 – 6,20 m (derde borstel inbegrepen) - breedte : 1,60 – 2,30 m (uitwendig = borstels en spiegels inbegrepen) - hoogte : 2,60 m (flitslampen inbegrepen) - wielbasis : 2,20 – 2,50 m - draaicirkel met derde borstel tussen muren zo klein mogelijk
(wordt onderling vergeleken tijdens demo)
- maximum toegelaten gewicht op de grond tussen 10.000 -12.500 kg
- nuttig laadvermogen bedrijfsklaar voertuig min 5.000 kg
- motor:cylinderinhoud van minstens 4 liter en met een vermogen van minstens 115 kW bij  1.900 t/min
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing