Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Flenswielbanden GHH en onderdelen voor dito.

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING
Raamovereenkomst voor de afroepbestellingen voor de levering van flenswielbanden GHH voor de Siemens-Trams en onderdelen voor flenswielen GHH voor Siemens-trams en voor PCC-trams, voor een periode van drie jaar, één maal verlengbaar met één jaar.

Publicatiedatum
13-08-2014
Deadline
30-09-2014 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34631400 - Wielassen, banden en andere onderdelen van locomotieven of rollend materieel
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
Postadres
Het Lijnhuis - Motstraat 20, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Croes Alfred

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen inzake sociale zekerheid, BTW en belastingen (Attest 276 C2). Niet-Belgische kandidaten dienen gelijkwaardige bewijsstukken voor te leggen.

Vakbekwaamheid

Bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat-leverancier vertrouwd is met het leveren van flenswielbanden en onderdelen voor hun bevestiging, aan maatschappijen voor openbaar vervoer.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2081 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!