Aankondiging van een opdracht

. De opdracht is een overheidsopdracht van leveringen die als voorwerp heeft de verwerving van signalisatiemateriaal en parkeerborden voor een duur van een jaar (met mogelijkheid tot verlenging voor een jaar)

Leveringen
Publicatie datum
02-02-2016
Deadline
25-02-2016 00:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Gemmente Elsene | 1050 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34992200 - Verkeersborden
Korte inhoud
De opdracht is een overheidsopdracht van leveringen die als voorwerp heeft de verwerving van signalisatiemateriaal en parkeerborden voor een duur van een jaar.
Bestaande uit 2 percelen, genummerd van 1 tot 2 :
o Perceel 1: Signalisatiemateriaal
o Perceel 2: Parkeerborden
De inschrijver mag een offerte indienen voor één, meerdere of zelfs alle percelen.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Signalisatiemateriaal

Beschrijving
Signalisatiemateriaal
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34992200 - Verkeersborden
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Parkeerborden

Beschrijving
Parkeerborden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34992200 - Verkeersborden
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De inschrijver voegt bij zijn offerte de volgende documenten: De lijst van de voornaamste leveringen gedurende de afgelopen drie jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor ze bestemd waren, met minstens één referentie aan een levering gelijkaardig aan het voorwerp van het perceel/de percelen waarvoor de inschrijver een offerte indient.
De lijst bevat minstens één referentie aan een gelijkaardige levering aan het voorwerp van het perceel/de percelen waarvoor de inschrijver een offerte.
De referentie wordt bewezen aan de hand van een attest dat door de bevoegde instantie is uitgereikt of medeondertekend of, in geval van levering aan een privé-inkoper, een attest van de inkoper of gewoon een verklaring van de leverancier.
Minimum vereisten
- Perceel nr. 1: Signalisatiemateriaal: gelijkaardige opdracht voor een minimum jaarlijkse bedrag van 20.000,00 EUR zbtw
- Perceel nr. 2: Parkeerborden: gelijkaardige opdracht voor een minimum jaarlijkse bedrag van 40.000,00 EUR zbtw.
truck tower-crane sharing