Aankondiging van een opdracht

Acquisition d'un minibus scolaire au diesel avec variante obligatoire au CNG (Compressed Natural Gas) et contrat d'entretien

Leveringen
Publicatie datum
29-02-2016
Deadline
31-03-2016 14:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Administration communale de Tournai | 7500 Tournai, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34100000 - Motorvoertuigen
Korte inhoud
Acquisition d'un minibus scolaire au diesel avec variante obligatoire au CNG (Compressed Natural Gas) et contrat d'entretien
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
déclaration du chiffre d'affaire global et, le cas échéant, le chiffre d'affaire du domaine d'activité faisant l'objet du marché, pour les trois derniers exercices.
Minimum vereisten
seuil minimal : 2.500.000 €

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
note de présentation relative à deux références pour des fournitures équivalentes ayant eu lieu au cours des trois dernières années.
Minimum vereisten
130.000 €
truck tower-crane sharing