Aankondiging van een opdracht

Transportwagens WZC TP/7G

Leveringen
Publicatie datum
23-02-2016
Deadline
17-03-2016 10:00
Geraamde totale waarde
34727.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
OCMW Brugge | 8000 Brugge, BE | Regionale of plaatselijke instantie
Opdrachtcodes (CPV)
34900000 - Diverse transportmiddelen en onderdelen
Korte inhoud
Aankoop van diverse transportwagens voor WZC Ter Potterie en de 7 Gaven.
Beschrijving percelen

Perceel 1: WZC Ter Potterie

Beschrijving
Aankoop van transportwagens voor WZC Ter Potterie
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34900000 - Diverse transportmiddelen en onderdelen
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Kwaliteit - 30
Kwaliteit: Veiligheid en ergonomie - 30

Perceel 2: De 7 Gaven

Beschrijving
Aankoop van transportwagens voor de 7 Gaven
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
34900000 - Diverse transportmiddelen en onderdelen
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 40
Kwaliteit: Kwaliteit - 30
Kwaliteit: Veiligheid en ergonomie - 30
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Zie bestek.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Zie bestek.
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek.
truck tower-crane sharing