Aankondiging van een opdracht

4900001203 - Rechte aluminium lichtmasten.

De opdracht betreft het leveren van rechte aluminium lichtmasten voor volgens EN40-norm.
Volgende lichtmasthoogten worden door Infrax als standaard geplaatst en maken het merendeel uit van de leveringen: 4,5 meter; 6,0 meter; 8,0 meter; 10,0 meter.
Voor schadegevallen, waar geen standaard lichtmast geplaatst kan worden, zal in het bestek de mogelijkheid voorzien zijn om eveneens afwijkende mastlengten te kunnen bestellen.
De lichtmasten kunnen voorzien worden van een poedercoating of anodisatielaag en worden standaard geleverd met een maaiveldbeschermer.
De graad van passieve veiligheid (norm EN 12767) zal een weging krijgen bij de technische beoordeling van de aangeboden standaard lichtmasten.

Publicatiedatum
13-05-2014
Deadline
13-06-2014 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
34928510 - Straatlichtmasten
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Niet-openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Postadres
Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt, BE
Ter attentie van
May Denier / Nancy Hendrickx

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de gevallen zoals opgesomd in artikel 61 van het KB 15 juli 2011.
Inschrijvers dienen het bewijs te leveren dat zij hun verplichtingen inzake belastingen en heffingen zijn nagekomen
door het leveren van:
- Een recent attest van de directe belastingen
- Een afschrift van de laatste afrekening van een door het bevoegde kantoor voor BTW-ontvangsten verstrekte
verklaring
De attesten zijn niet ouder dan twee maanden voorafgaand aan de datum van indienen offerte.
Een sociaal attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat de kandidaat aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan,
van maximum het voorlaatste kwartaal, zoals geëist in artikel 62 van het KB 15 juli 2011.

Economische en financiële draagkracht

Verklaring op erewoord betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de leveringen waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.

Vakbekwaamheid

De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het oorleggen van een lijst van eferenties met vermelding van de voornaamste gelijkaardige pdrachten gedurende de laatste 3 jaren samen met aanduiding van de omvang in waarde van de referentie.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2082 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!