Aankondiging van een opdracht

Aankoop en levering van signalisatiemateriaal

Leveringen
Publicatie datum
09-02-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
stad Kortrijk | 8500 Kortrijk, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34928470 - Signaleringsborden
Korte inhoud
Aankoop en levering van signalisatiemateriaal
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
nihil
Minimum vereisten
nihil

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
*Een lijst van 3 gelijkaardige leveringen van de inschrijver gedurende de afgelopen 2 jaar. Vermelding van opdrachtgevend bestuur, leveringsadres en hoeveelheid van de levering.
Minimum vereisten
nihil
truck tower-crane sharing