Aankondiging van een gegunde opdracht

Aankoop gemeentelijke schoolbus en Midi-bus

Leveringen
Publicatie datum
01-02-2016
Waarde
175.982,60 EUR
Aanbestedende overheid
Gemeente Dilbeek | 1700 Dilbeek, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34120000 - Motorvoertuigen voor het vervoer van 10 of meer personen
Korte inhoud
Het gemeentebestuur gaat over tot de aankoop van 2 bussen voor leerlingenvervoer.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
- perceel 1: aankoop gemeentelijke grote schoolbus op diesel of CNG (min. 58 zitplaatsen)
- perceel 2: een Midi-bus op CNG (min. 28 zitplaatsen)
Gunningen

Gemeentelijke grote schoolbus

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
175.982,60 EUR
Bedrijven
Man Truck & Bus NV

Gemeentelijke Midi-bus op CNG

Aantal inschrijvingen
1
Bedrijven
NIET GEGUND
truck tower-crane sharing