Aankondiging van een opdracht

Acquisition d'une balayeuse

Leveringen
Publicatie datum
17-02-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Ville de Neufchâteau | 6840 Neufchâteau, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34144430 - Straatveegvoertuigen
Korte inhoud
Ce marché consiste ne la fourniture et livraison d'une balayeuse de rue pour le service technique
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Néant
Minimum vereisten
NA

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Le soumissionnaire remettra une documentation détaillée du véhicule proposé
Minimum vereisten
NA
truck tower-crane sharing