Aankondiging van een opdracht

OPEN OFFERTE AANVRAAG VOOR DE LEVERING VAN EEN WIELLADER (+ ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSCONTRACT)

Leveringen
Publicatie datum
11-02-2016
Deadline
05-04-2016 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst | 9320 Aalst, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Milieu
Opdrachtcodes (CPV)
34144710 - Wielladers
Korte inhoud
De opdracht betreft de levering van een wiellader. Deze wiellader wordt gebruikt voor het laden van walking-floorvrachtwagens op de overslagplaatsen van huishoudelijk afval van ILvA.
De manoeuvreerruimte is beperkt en naast het laden van walking floors moet de wiellader ook afval in de breker (hoogte 4m40) kunnen gooien.
Het bedrijfsgewicht (all-in) bedraagt ongeveer 18 ton (richtinggevend) .
(zie technische bepalingen)
Er kan een bod worden uitgebracht op de huidige wiellader. Als de inschrijver een bod doet is hij er toe gebonden, ook al wordt de opdracht hem niet gegund.
ILvA houdt zich het recht voor geen enkel bod te aanvaarden en de verkoop op een andere wijze te voeren.
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing