Aankondiging van een opdracht

Aankoop vrachtwagen met containersysteem en kraan

Leveringen
Publicatie datum
24-02-2016
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Mol | 2400 Mol, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
34100000 - Motorvoertuigen
Korte inhoud
Aankoop vrachtwagen met containersysteem en kraan
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Prijs - 50
Kwaliteit: Technische waarde - 23
Kwaliteit: Comfort - 12
Kwaliteit: Garanties en garantietermijnen - 10
Kwaliteit: Leveringstermijn - 5
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.
Minimum vereisten
-

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht.
Minimum vereisten
-
truck tower-crane sharing