Aankondiging van een opdracht

Leveren van een vrachtwagen met kraan en containerbeladingssysteem

Leveren van een vrachtwagen met kraan en containerbeladingssysteem

Publicatiedatum
12-08-2016
Deadline
29-09-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34142100 - Vrachtwagens met hoogwerker
Regiocodes (NUTS)
BE258 - Arr. Veurne
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nieuwpoort
Postadres
Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort, BE
Contactpunt(en)
Declerck Christoph

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek