Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

C73/0000190680 - Levering (en ondersteuning bij het onderhoud) van dubbeldek bloktreinen met een totale geraamde capaciteit van 145.000 zitplaatsen.

De NMBS wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de levering (en het onderhoud van bepaalde onderdelen) van dubbeldek bloktreinen met een totale geraamde capaciteit van 145.000 zitplaatsen. Hiervoor zullen er in totaal 4 soorten dubbeldek rijtuigen gedefinieerd worden: gemotoriseerde dubbeldek stuurrijtuigen “Bmx”, niet gemotoriseerde dubbeldek stuurrijtuigen “BDx”, dubbeldek rijtuigen met 1e en 2e klasse “AB” en dubbeldek rijtuigen 2e klasse “B”. De rijtuigen zullen hoofdzakelijk afgeroepen worden in vierledige en zesledige treinconfiguratie, daarenboven zullen de rijtuigen compatibel en koppelbaar moeten zijn met de bestaande dubbeldek rijtuigen in het NMBS park (type M5 en M6).
De belangrijkste karakteristieken van deze bloktreinen zijn:
• Dubbeldek motorrijtuigen samengesteld uit één gemotoriseerd stuurrijtuig, gewone rijtuigen en een gewoon stuurrijtuig.
• De maximumsnelheid van het voertuig bedraagt minstens 200 km/h wat de NMBS de mogelijkheid geeft om een optimale dienstregeling uit te werken (toelating voor indienststelling aan 189 km/h in een eerste fase en zodra mogelijk aan 200 km/h).
• Twee spanningen: 3 kV DC en 25 kV AC, want het materieel moet inzetbaar zijn op het volledige Infrabel netwerk.
• Minimaal 4,3 zitplaatsen per lopende meter trein indien in een samenstelling van 6 rijtuigen.
• Koppelbaar en compatibel met bestaande dubbeldek rijtuigen type M5 en M6.
• Comfortabel voor de reiziger met een duidelijk onderscheidbare 1e klasse, voldoende toiletten en een aangenaam klimaatsysteem.
• Uitgerust met de modernste veiligheidssystemen in België (TBL1+, ETCS baseline 3).
• Toelating voor België + in het bestek zal vermeld worden welke grensstations en onder welke voorwaarden.
• Hoge betrouwbaarheid.
• In het bestek zal beschreven worden hoe de Supply Chain en de prijszetting van de wisselstukken zal bepaald worden.
Het betreft een Raamovereenkomst (RO) met een looptijd van 12 jaar. Dit komt overeen met de voorziening voor het moment van gunnen (2014) tot en met de laatste levering (2025). Dit zorgt voor een standaardisatie van het park op langere termijn en is conform de geplande behoefte voor vervanging van oud materieel en de reizigersgroei.
Voor wat betreft het onderhoud zal er voor een veel langere periode een Service Level Agreement (SLA) afgesloten worden met dezelfde firma. Dit richt zich voornamelijk op de levering en beheer van wisselstukken en een zekere betrokkenheid bij de uitvoering van het onderhoud. Deze SLA wordt samen met de RO gegund maar gaat pas in vanaf de levering van de eerste eenheden en blijft duren tot minstens na de eerste revisie (wordt later bepaald in het bestek)
Het volledige dossier van de kandidatuurstelling moet ingediend worden in 4 exemplaren (1 origineel + 3 kopieën) alsook op digitale drager (courant formaat)

Publicatiedatum
18-02-2014
Opdrachtcodes (CPV)
34620000 - Rollend materieel
34600000 - Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Central Support
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
B-CS.241 s.13/2
Ter attentie van
Ronny Declercq

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum:
In plaats van
20-02-2014 15:00
Te lezen
07-03-2014 15:00
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2081 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!