Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Aankoop quotum autobussen (opdracht 222)

Aankoop quotum autobussen (opdracht 222)

Publicatiedatum
12-09-2016
Deadline
21-10-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34121400 - Bussen met verlaagde vloer
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Van Ginderachter Tony

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie selectieleidraad in bijlage

Economische en financiële draagkracht

Zie selectieleidraad in bijlage

Vakbekwaamheid

Zie selectieleidraad in bijlage