Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

CS2/0001121930: Levering van geëxtrudeerde profielen in legeringen van aluminium

Levering van geëxtrudeerde profielen in legeringen van aluminium volgens plannen met of zonder verf. De opdracht wordt verdeeld in loten. De precieze verdeling zal in het bestek worden vermeld.

Datum van verzending van deze aankondiging
12-04-2019
Publicatiedatum
14-04-2019
Deadline
13-05-2019
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Opdrachtcodes (CPV)
34620000 - Rollend materieel
34630000 - Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement
Postadres
Hallepoortlaan 40
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
François-Xavier Delente
E-mail
francoisxavier.delente@b-rail.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
600000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie punt 4.1 van selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Economische en financiële draagkracht

Zie punt 4.2 van selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie punt 4.3 van selectieleidraad in bijlage aan de aankondiging van opdracht.

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!