Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

raamovereenkomst levering ziekenwagens (rijbewijs B of C) met een bijhorend onderhoudscontract, opgenomen als verplichte optie, voor de Hulpverleningszone Waasland

1. Levering ziekenwagens (rijbewijs B of C)
De opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor minimum 1 jaar en maximum 4 jaar voor levering van ziekenwagens (rijbewijs B of C) voor rekening van de Hulpverleningszone Waasland.
De raamovereenkomst voor levering van ziekenwagens (rijbewijs B of C) is voorzien op een totale afname van ca. 5 stuks gedurende de ganse looptijd:
• Gegarandeerde afname van 2 ziekenwagens
• Afname van 3 extra ziekenwagens afhankelijk van de gestelde behoefte van de aanbestedende overheid gedurende de looptijd van het contract (vermoedelijk 1 in 2017 en 2 in de periode 2018-2019). Deze afnames zijn niet gegarandeerd.
2. Onderhoudscontract
Een bijhorend onderhoudscontract per ziekenwagen (gebaseerd op gemiddeld 40.000 km/jaar) wordt als een verplichte optie opgenomen. De looptijd van het onderhoudscontract is 4 jaar en kan jaarlijks stilzwijgend verlengd worden zolang het voertuig in gebruik is.

Publicatiedatum
02-09-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34114121 - Ambulances
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Hulpverleningszone Waasland
Postadres
Nijverheidsstraat 33, 9100 Sint-Niklaas, BE

Overige nadere inlichtingen

De raamovereenkomst levering ziekenwagens (rijbewijs B) met bijhorend onderhoudscontract, opgenomen als verplichte optie, voor de Hulpverleningszone Waasland wordt gewijzigd naar:
‘Een raamovereenkomst levering ziekenwagen (rijbewijs B of C) met bijhorend onderhoudscontract, opgenomen als verplichte optie, voor de Hulpverleningszone Waasland.’
Buiten de vervanging in de originele publicatie van de bewoording ‘rijbewijs B’ door ‘rijbewijs B of C’ werden volgende wijzigingen in de originele publicatie aangebracht:
- Hoofdstuk I.8. : datum opening offertes is gewijzigd naar 27 september 2016
- Hoofdstuk III.1.5. : de tekst i.v.m. de weging van het voertuig ter bepaling van het laadvermogen werd aangepast.
De wijzigingen werden in rood aangebracht en kunnen geraadpleegd worden in de nieuwe bijlagen beschikbaar op de cloud.