Tienen
Proces-verbaal van opening van de offertes

Voorbehouden opdracht: Onderhoud en reinigen van straatmeubilair, signalisatie- en straatnaamborden en kleine herstellingswerken aan stoepen op het grondgebied van de stad Tienen

Publicatiedatum
30-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
34992200 - Verkeersborden
34992300 - Straatnaamborden
42131000 - Kranen, afsluiters en kleppen
45233253 - Wegdekwerkzaamheden voor voetpaden
45233290 - Plaatsen van verkeersborden
90911100 - Reinigen van accommodatie
90918000 - Reinigen van vuilnisbakken

1. Overzicht

Referentienummer

Tienen-2018/TEC/007(2)-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Administratieve en maatschappelijke zetel IGO-W vzw

Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied

Blankedale vzw

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tienen
Postadres
Grote Markt 27
Plaats
Tienen
Postcode
3300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Debbie Smets
Telefoon
+32 16805810
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.tienen.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312510
Datum van aanmaak
20/06/2018 16:46:56

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Administratieve en maatschappelijke zetel IGO-W vzw
KBO-nummer
0465.458.953
Postadres
De Vunt 17
Postcode
3220
Plaats
Holsbeek
Land
BE
Telefoon
+16 295840
Fax
-
Hoofdadres
www.igo.be
Prijs
10058,43
Perceel nr.
1
Prijs
30023,97
Perceel nr.
2
Prijs
7011,00
Aantal documenten
4
Documenten
IGO_Inventaris_2018TEC007.pdf, IGO_UEA_2018TEC007.pdf, IGO_Ondertekeningsbevoegdheid.pdf, IGO_Kwalitatieve_Selectiecriteria_Bijlagen_2018TEC007.pdf, IGO_Inventaris_2018TEC007.pdf, IGO_UEA_2018TEC007.pdf, IGO_Ondertekeningsbevoegdheid.pdf, IGO_Kwalitatieve_Selectiecriteria_Bijlagen_2018TEC007.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied
KBO-nummer
0435.914.040
Postadres
Nieuwpoortlaan 25 bus 2
Postcode
3600
Plaats
Genk
Land
BE
Telefoon
+32 08936445
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
26,62
Perceel nr.
1
Prijs
26,62
Perceel nr.
2
Prijs
26,62
Perceel nr.
3
Prijs
35,37
Aantal documenten
15
Documenten
BLM vzw - offerteformulier.pdf, BLM vzw - UIA frm ingevuld_en_getekend.pdf, BLM vzw_bijlage_ ondertekeningsbevoegdheid.pdf, BLM vzw_bijlage_Erkend sociaal economieproject.pdf, - Referenties BLM vzw - P1_Straatmeubilair.docx, - Referenties BLM vzw - P2_Plaatsen en onderhouden signalisatie- en verkeersborden.docx, - Referenties BLM vzw - P3_inventarisatie nazicht en onderhoud bk en sign.docx, - Referenties BLM vzw - P4_kleine herstellingen aan stoepen.docx, BLM vzw - P1_Plan van aanpak.pdf, BLM vzw - P2_Plan van aanpak.pdf, BLM vzw - P3_Plan van aanpak.pdf, BLM vzw - P4_Plan van aanpak.pdf, Voorbeeld rapport Brandkranen.pdf, Voorbeeld rapport Schuilhuisjes.pdf, Voorbeeld rapport Verkeersborden.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
Blankedale vzw
KBO-nummer
0400.999.978
Postadres
Pastorijstraat 118
Postcode
3300
Plaats
Tienen
Land
BE
Telefoon
+32 16804646
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
1
Prijs
7187,4
Aantal documenten
1
Documenten
ADM18071009450.pdf
Algemene opmerkingen
-