Erkenningsregeling – nutssectoren

AL 3035 KWALIFICATIESYSTEEM VOOR DE SELECTIE VAN POTENTIËLE LEVERANCIERS VOOR LEASING OP LANGE TERMIJN VAN DIENSTVOERTUIGEN EN DIRECTIEWAGENS

Het voorwerp van dit kwalificatiestelsel (erkenningsregeling) bestaat erin om potentiële leveranciers voor de
levering van leasingwagens (technische voertuigen en directiewagens) in operationele leasing in alle merken en
modellen voor de verschillende diensten van de MIVB te kwalificeren.
De directiewagens zullen aangeboden worden met verzekering.
De technische voertuigen omvatten zowel personenwagens als bestelwagens tot een maximum gewicht van 3500 kg. Deze zullen aangeboden worden zonder verzekering. In heel uitzonderlijke gevallen kunnen er ook zwaardere voertuigen gevraagd worden.
Enkel de gekwalificeerde leveranciers zullen geraadpleegd worden. Aanvragen tot kwalificatie kunnen op elk ogenblik ingediend worden.

Publicatiedatum
23-12-2016
Regiocodes (NUTS)
- -
Opdrachtcodes (CPV)
34100000 - Motorvoertuigen
Contracttype
-

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres
Koningsstraat 76, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Gevaert Carla Marina
Ter attentie van
Carla Gevaert