Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst voor de levering, de installatie en het onderhoud van Docking Guidance Systems (DGS) toestellen op Brussels Airport

Leveren, installeren, testen en opleveren alsook het onderhoud voorzien van het Brussels Airport’s Docking Guidance System (DGS).
De opdracht voorziet niet enkel de DGS toestellen, maar ook het beheerssysteem (soft- en hardware) en rapporteringsfunctionaliteit. Informatie moet raadpleegbaar en toegankelijk zijn voor verschillende gebruikersgroepen, via interface met de AODB/central database van Brussels Airport Company.
• Leveren, installeren, testen en opleveren
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst met een basisperiode van 8 jaar en met vermoedelijke hoeveelheden van een 100-tal DGS-units af te roepen in fases.
• Onderhoud
Na ingebruikname van de DGS-units, zal de leverancier onderhoud voorzien, startend na een garantieperiode 2 jaar op elk DGS-toestel. De duur van onderhoudsperiode van alle DGS-units eindigt gelijk aan de afloop van het onderhoud van de DGS-units afgeroepen in de eerste fase. De onderhoudsperiode van de DGS-units afgeroepen in de eerste fase, bedraagt na afloop garantie, 7 jaar en is twee keer verlengbaar voor een periode van 2 jaar.
+ Referentienummer dossier: BAC/IRE/IT/PPR/2016/093-F05_0

Publicatiedatum
19-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34960000 - Luchthavenuitrusting
34965000 - Distance Measuring Equipment (afstandmeetapparatuur)
50200000 - Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en scheepvaartuitrusting
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Airport Company nv
Postadres
Auguste Reyerslaan 80, Diamant Building, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Brussels Airport Company nv
Ter attentie van
BAC/IRE/IT/PPR/2016/093 - Procurement