Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Levering van tandwielparen voor tandwielkasten van draaistellen van de trams van West-Vlaanderen

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN:
Raamovereenkomst voor levering van tandwielparen voor de tandwielkasten van de draaistellen van de trams van West-Vlaanderen, voor een periode van drie jaar, eventueel tweemaal verlengbaar met één jaar.

Publicatiedatum
19-09-2016
Deadline
27-10-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34000000 - Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
34630000 - Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
42141300 - Tandwielen en tandwieloverbrengingen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Samuel Schalckens
Ter attentie van
Samuel Schalckens

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat dient met betrekking tot de uitsluitingsgevallen volgende attesten en/of documenten bij de kandidaatstelling te voegen:
1) Uittreksel uit het strafregister voor bedrijven;
2) Recent bewijs dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen betreffende het betalen van bijdragen aan de sociale zekerheid, of gelijkwaardige attesten voor de niet-Belgische kandidaten;
3) Recent bewijs dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen betreffende het betalen van BTW en belastingen;
4) Bewijs over het niet verkeren in staat van faillissement of vereffening (voor België van de Rechtbank van Koophandel).

Vakbekwaamheid

De kandidaat dient:
- te beschikken over de oorspronkelijke fabricatiegegevens, montage-instructies en afstelparameters;
- aan te tonen dat de betreffende tandwielparen voor montage op de kusttram conform deze originele specificaties kunnen geleverd worden.
Omschrijving tandwielpaar:
- conische tandwielen met zyclo-palloïd vertanding;
- type 2041/00 (kusttram);
- overbrengingsverhouding 49/9;
- conform de originele tandwielkasten van Thyssen-Henschel voor rijtuigen geleverd in 1980.