Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

AANKOOP VAN VERDEELKASTEN PLP

aankoop van verdeelkasten in polyester - kasten PLP

Publicatiedatum
30-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34942000 - Signalisatie-uitrusting
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaers 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Impens Sylvie Micheline

Overige nadere inlichtingen

Verklaring op erewoude in bijlage