Aankondiging van een opdracht

2016/OH106/E2/FAPETRO/WAGEN

Aankoop en levering van 2 bestelwagens, waarvan de laadruimte dient te worden omgebouwd in een opslagruimte en een gekoelde stockageruimte, voor het vervoer van stalen aardolieproducten die FAPETRO ophaalt over het ganse Belgische grondgebied in het kader van de kwaliteitscontrole van aardolieproducten.

Publicatiedatum
10-11-2016
Deadline
06-12-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
34100000 - Motorvoertuigen
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Postadres
Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Budget en Beheerscontrole
Ter attentie van
Dhr. R. Massant

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

2 bestelwagens

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bijzonder bestek : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=254106

Vakbekwaamheid

Zie bijzonder bestek : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=254106

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A