Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Open aanbesteding met als voorwerp de aankoop van elektrische en CNG-voertuigen voor de FOD Financiën en voor rekening van de FOD Justitie en de FOD Mobiliteit.

Open aanbesteding met als voorwerp de aankoop van elektrische en CNG-voertuigen voor de FOD Financiën en voor rekening van de FOD Justitie en de FOD Mobiliteit.

Publicatiedatum
05-08-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34100000 - Motorvoertuigen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Logistiek Generieke Diensten
Postadres
Koning Albert II-laan 33 Bus 979, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Aubry Céline

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Te corrigeren adressen en contactpunten

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Officiële benaming:
Afdeling Logistiek Generieke Diensten
Postadres:
Koning Albert II-laan 33 Bus 979
Plaats:
Brussel
Postcode:
1030
Land:
BE
Contactpunt(en):
Afdeling Aankopen
Ter attentie van:
Aubry Céline
E-mail:
finprocurement@minfin.fed.be