Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Aankondiging van een gegunde opdracht

Herinrichting kruispunt N253 met ontsluitingsweg lokale bedrijvenzone Rameis - Overijse - N253 Terhulpsesteenweg

De herinrichting van een deel van de Terhulpensesteenweg (N253), op ca. 150m ten zuiden van het oprittencomplex van de E411 voor de aansluiting van een nieuwe lokale bedrijvenzone Rameis. Aanleg van rijweg in asfaltverharding, afslagstroken naar bedrijventerrein, vrijliggende fietspaden, voetpaden, oversteekplaats, bushalteplaatsen en steunlicht.

Publicatiedatum
12-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45233120 - Wegenbouwwerken
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
34928000 - Wegmeubilair
34996000 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven, BE
Contactpunt(en)
Afdeling wegen en verkeer Vlaams-Brabant

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

408460.10 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Viabuild nv
Postadres
Schaliënhoevedreef 20F, 2800 Mechelen
Titel
N253 - Overijse - Aansluiting KMO zone Maleizenveld
Waarde
408460.10 EUR