Aankondiging van een opdracht

Vernieuwen, aanpassen, uitbreiden, herstellen van averijen en onderhoud van installaties voor roodlichtsnelheidscamera's en snelheidscamera's

Vernieuwen, aanpassen, uitbreiden, herstellen van averijen en onderhoud van installaties voor roodlichtsnelheidscamera's en snelheidscamera's

Publicatiedatum
02-09-2016
Deadline
13-10-2016 om 09:45
Opdrachtcodes (CPV)
34971000 - Camera-uitrusting voor snelheidsmeting
38561100 - Snelheidsmeters voor voertuigen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres
VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
De Cock-Perreman Femke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A