Aankondiging van een opdracht

GESPREIDE LEVERING VAN KLEIN MATERIEEL VOOR DE CENTRALE GARAGE

Het voorwerp van de opdracht is de gespreide levering van klein materieel bestemd voor de garage zware voertuigen van het Agentschap.
De opdracht heeft een looptijd van twee jaar vanaf zijn gunning, met mogelijke verlenging voor een bijkomend jaar.
De opdracht bestaat uit 4 percelen die afzonderlijk kunnen worden gegund. De inschrijvers mogen geen offertes indienen met voorstellen die gelden bij toekenning van verschillende percelen.
• PERCEEL 1: Elektrisch materieel en toebehoren
• PERCEEL 2: Chemisch-technische producten
• PERCEEL 3: Diverse benodigdheden
• PERCEEL 4: Bouten en moeren
De opdracht kan eveneens betrekking hebben op elk artikel van de productcatalogus van de inschrijver (die verplicht bij zijn offerte is gevoegd), ongeacht het merk.
Alleen de kennisgeving van een gedateerde en ondertekende bestelbon verleent de opdrachtnemer het recht en de verplichting om de goederen die op de bestelbon vermeld staan te leveren op de opgegeven plaats.
Het Agentschap zal de bestellingen plaatsen naar gelang van zijn noden, zonder dat het ertoe gehouden is de in dit bestek ter informatie opgegeven hoeveelheden integraal te bestellen. De kennisgeving aan de inschrijver van de goedkeuring van zijn offerte verbindt het Agentschap er dus niet toe om bij hem een bestelling te plaatsen voor een globaal minimumbedrag.

Publicatiedatum
21-10-2016
Deadline
28-11-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34000000 - Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GAN - Technische Dienst
Postadres
de Broquevillelaan 12, 1150 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Nguyen Cang
Ter attentie van
Nguyen Cang

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A