Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Opdracht voor de levering van 7 bestelwagens

Opdracht voor de levering van 7 bestelwagens

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
20-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34130000 - Motorvoertuigen voor goederenvervoer
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
Lieslot Loyson

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Conform de bepalingen aangaande het toegangsrecht van het KB van 16/07/2012

Economische en financiële draagkracht

Bankverklaring

Vakbekwaamheid

Referenties en tevredenheidsattesten