Aankondiging van een opdracht

Uitrusten van afvalverwerkingsmachine in Algerij

Opdracht van leveringen - Uitrusten van afvalwerkingsmachine in Algerije

Publicatiedatum
15-12-2016
Deadline
28-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34000000 - Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
Regiocodes (NUTS)
BEZ - EXTRA-REGIO NUTS 1
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Belgische Technische Cooperatie
Postadres
Hoogstraat 147, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Nawal Harassi

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie het bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie het bestek

Vakbekwaamheid

Zie het bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A