Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Raamovereenkomst levering ziekenwagens (rijbewijs B) en het leveren / plaatsen van de bijzondere medische uitrusting

De opdracht betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor minimum 1 jaar en maximum 4 jaar voor het leveren van minimum 2 en vermoedelijk 4 ziekenwagens voor rekening van hulpverleningszone Rivierenland. Voor het leveren van de eerste 2 ziekenwagens zal een afroep gebeuren in de periode eind 2016 - begin 2017. Voor het eventueel leveren van elk van de overige ziekenwagens is telkens een beslissing van de aanbestedende overheid nodig (budget), vermoedelijk in de periode 2018 - 2019 (maar de afroep is niet gegarandeerd).
In de loop van de tweede helft van 2016 zullen de eerste 2 ziekenwagens afgeroepen worden binnen deze raamovereenkomst.
De opdrachtnemenr heeft gedurende de looptijds van de raamovereenkomst geen exclusiviteit of afnamewaarborg betreffende het uitvoeren van deze overheidsopdracht. De hulpverleningszone Rivierenland behoudt zich expliciet het recht voor om autonoom te beslissen een afzonderlijke procedure op te starten om toekomstige leveringen gelijkaardig aan het voorwerp van deze raamovereenkomst toe te wijzen aan een andere opdrachtnemer.

Publicatiedatum
21-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34114121 - Ambulances
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brandweerzone Rivierenland
Postadres
Grote Markt 21, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
De heer David Leon

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Titel en aard van opdracht
Toe te voegen tekst
De oorspronkelijke opdracht: "Raamovereenkomst levering ziekenwagens (Rijbewijs B) en het leveren / plaatsen van de bijzondere medische uitrusting" wordt "Raamovereenkomst levering ziekenwagens (Rijbewijs C) en het leveren / plaatsen van de bijzondere medische uitrusting", omwille van een onrealistische oorspronkelijke overheidsopdracht.
De openingsdatum wordt verdaagd naar woensdag 7 december 2016 om 10.00u.
Het juiste bestek wordt toegevoegd in de publicatie.