Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van diverse karren voor het OK en de CSA en het leveren van verzorgingskarren voor de verpleegafdelingen

Raamovereenkomst voor het leveren van diverse karren voor het OK en de CSA en het leveren van verzorgingskarren voor de verpleegafdelingen

Publicatiedatum
12-11-2014
Deadline
06-01-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34900000 - Diverse transportmiddelen en onderdelen
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent AV
Postadres
Henri Dunantlaan 5, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
Divisie Aankoop
Ter attentie van
Stefanie Van Laere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Een verklaring betreffende de totale omzet die de inschrijver heeft gerealiseerd gedurende de laatste 3 boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver dient gedurende de laatste 3 boekjaren een omzet van minimum 1 000 000 euro per jaar (excl. btw) te hebben gerealiseerd.

Vakbekwaamheid

Referentielijst van gelijkaardige opdrachten die uitgevoerd zijn binnen de laatste 3 jaar. De opdrachtgevers dienen uit de zorgsector te komen. Minstens drie opdrachten bij verschillende opdrachtgevers dienen gestaafd te worden met tevredenheidsattesten, ondertekend door de opdrachtgever.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2082 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!