Aankondiging van een opdracht

Aankoop van 4 medicatiewagens voor WZC Ten Boomgaarde

Aankoop van 4 medicatiewagens voor woonzorgcentrum Ten Boomgaarde

Publicatiedatum
24-10-2016
Deadline
24-11-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34000000 - Vervoersmaterieel en bijbehorende producten
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Brugge
Postadres
Ruddershove 4, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Lombaert Tom

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek