Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Aankoop van een vrachtwagen met kraan voor het vervoer van een Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) ten behoeve van het Very Shallow Water (VSW) team van de Marinecomponent

Aankoop van een vrachtwagen met kraan voor het vervoer van een Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) ten behoeve van het Very Shallow Water (VSW) team van de Marinecomponent

Publicatiedatum
19-08-2016
Opdrachtcodes (CPV)
34100000 - Motorvoertuigen
34140000 - Zware motorvoertuigen
34142000 - Kranen en containerladers
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
MRMP-L/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Programma's "
Postadres
Eversestraat, 1, 1140 Evere, BE
Contactpunt(en)
Solot Grégory Dominique

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Bestek Par 5.d. en bestek Bijl C
In plaats van
Zie erratum N°2
Te lezen
Zie erratum N°2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Bestek Par 5.d.
In plaats van
25-08-2016 10:00
Te lezen
08-09-2016 13:30