Aankondiging van een opdracht

Meerjarige raamovereenkomst van leveringen betreffende de aankoop van kegels ten voordele van de geïntegreerde politie

Meerjarige raamovereenkomst van leveringen betreffende de aankoop van kegels ten voordele van de geïntegreerde politie

Publicatiedatum
16-09-2016
Deadline
28-10-2016 om 09:00
Opdrachtcodes (CPV)
34928460 - Verkeerskegels
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Federale Politie Dienst Procurement
Postadres
Kroonlaan, 145A, 1050 Brussel, BE
Contactpunt(en)
CALLENS Cédric

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Zie punt 5.5 van het bestek

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie punten 8 en 9 van het bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie punten 8 en 9 van het bestek

Vakbekwaamheid

Zie punten 8 en 9 van het bestek