Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor onderdelen VOLVO

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING.
Raamovereenkomst voor de afroepbestellingen van onderdelen voor chassis en motoren VOLVO voor de autobussen van de “VVM-De Lijn” voor een periode van drie jaar, één maal verlengbaar met één jaar.

Publicatiedatum
23-12-2014
Deadline
30-01-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34300000 - Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Lijn - Techniek
Postadres
Motstraat 20, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Croes Alfred

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen inzake sociale zekerheid, BTW en belastingen (Attest 276 C2).

Vakbekwaamheid

Bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat-leverancier vertrouwd is met het leveren van onderdelen voor autobussen met motoren en chassis VOLVO aan busconstructeurs of aan maarschappijen voor openbaar vervoer.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2081 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!