Aankondiging van een gegunde opdracht

Parkeerbeleid Brugge (4 percelen)

Perceel 1:
Leveren, plaatsen en onderhouden van parkeerautomaten, inclusief geldcollecte en overname oude automaten
Perceel 2:
a) Softwareprogramma bewonersvignetten en vergunningen
of
b) Parkeerwinkel
Perceel 3:
Controle op het parkeren
Perceel 4:
Afhandeling van de retributies

Publicatiedatum
31-08-2016
Opdrachtcodes (CPV)
38730000 - Parkeermeters
34926000 - Parkeerregulatieapparatuur
38700000 - Tijdregistratietoestellen en soortgelijke apparatuur; parkeermeters
51214000 - Installatiediensten voor parkeermeterapparatuur
98351000 - Beheersdiensten van parkeerruimte
98351100 - Diensten voor parkeerruimte
98351110 - Diensten voor het beteugelen van parkeerovertredingen
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27Y
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Brugge
Postadres
Burg 12, 8000 Brugge, BE
Contactpunt(en)
De heer Tommy De Boi

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

4181488.50 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
THV OPC/SERIS
Postadres
-
Titel
Perceel parkeerautomaten
Waarde
3457129.00 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
THV OPC/SERIS
Postadres
-
Titel
Perceel softwareprogramma bewonersvignetten of parkeerwinkel
Waarde
74461.12 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
THV OPC/SERIS
Postadres
-
Titel
Perceel handhaving
Waarde
649898.38 EUR
Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
NIET GEGUND
Postadres
-
Titel
Perceel opvolging retributies
Waarde
200000.00 EUR