Aankondiging van een opdracht

Aankoop ziekenwagen tbv. AZ Lokeren

Het betreft de aankoop van een voertuig waarvan de achterbouw uitgerust wordt als sanitaire cel, die het toedienen van verzorging aan patiënten mogelijk maakt. Aldus dient het voertuig over een aangepaste vering te beschikken die bijdraagt tot het comfort. Het voertuig en de sanitaire cel dienen uit één geheel te bestaan.

Publicatiedatum
05-08-2016
Deadline
08-09-2016 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
34114100 - Hulpdienstvoertuigen
Regiocodes (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Contracttype
Leveringen
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Lokeren
Postadres
Lepelstraat 4, 9160 Lokeren, BE
Contactpunt(en)
Bosman Kim

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A