Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Onderdelen STRAIL

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING
Raamovereenkomst voor de afroepbestellingen van onderdelen voor gelijkgrondse spoorwegovergangen STRAIL van de “VVM-De Lijn” voor een periode van drie jaar, één maal verlengbaar met één jaar.

Publicatiedatum
14-01-2014
Deadline
28-02-2014 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
34940000 - Spoorweguitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
Postadres
Het Lijnhuis - Motstraat 20, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Talja De Cock

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen inzake sociale zekerheid, BTW en belastingen (Attest 276 C2).

Vakbekwaamheid

Bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat-leverancier vertrouwd is met het leveren van onderdelen STRAIL voor spoorwegoverwegen, aan maatschappijen voor openbaar vervoer.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2082 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!