Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Leveren, plaatsen en onderhouden van vaste asweger-installaties in vlaanderen

Leveren, plaatsen en onderhouden van vaste asweger-installaties in Vlaanderen

Publicatiedatum
08-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
42923000 - Weegtoestellen en -schalen
42923100 - Weegapparatuur
42923200 - Weegschalen
63712500 - Weegbrugdiensten
63712710 - Verkeersbewakingsdiensten
34970000 - Verkeersbewakingsuitrusting
71700000 - Meet- en controlediensten
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
Postadres
VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Libbrecht Veronique Anna

Overige nadere inlichtingen

Wijziging aan bestek + toevoegen bijlagen