Aankondiging van een gegunde opdracht

Vernieuwing van de operationele leasing van voertuigen.

Leveringen
Publicatie datum
03-02-2016
Aanbestedende overheid
A.S.T.R.I.D. NV van publiek recht | 1000 Brussel, BE | Publiekrechtelijke instelling
Opdrachtcodes (CPV)
34110000 - Personenwagens
Korte inhoud
De vennootschap A.S.T.R.I.D. wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor de operationele leasing (renting) van personenauto’s.
Deze opdracht is verdeeld over 7 posten in totaal, waarvan 4 posten betrekking hebben op dieselvoertuigen en 3 optionele posten betrekking hebben op voertuigen van het type ‘hybride’ of ‘plug-in hybride’ met een benzine- of dieselmotor. De geraamde aantallen over een periode van 2 jaar zijn hieronder vermeld:
De inschrijver moet voor elke post verscheidene auto’s voorstellen waarvan de maandelijkse kostprijs* excl. BTW (en inclusief de CO2-bijdrage) in de hieronder beschreven prijsmarges valt:
De posten 1 tot 4 hebben betrekking op dieselvoertuigen.
Post 1: Categorie ‘Junior’ (diesel)
Deze categorie omvat auto’s waarvan de maandelijkse kostprijs* per stuk excl. BTW tussen 367 en 487 euro ligt.
Geraamd aantal: 1 voertuig over een periode van 2 jaar.
Post 2: Categorie ‘Standaard’ (diesel)
Deze categorie omvat auto’s waarvan de maandelijkse kostprijs* per stuk excl. BTW tussen 499 en 698 euro ligt.
Geraamd aantal: 21 voertuigen over een periode van 2 jaar.
Post 3: Categorie ‘Manager’ (diesel)
Deze categorie omvat auto’s waarvan de maandelijkse kostprijs* per stuk excl. BTW tussen 694 en 818 euro ligt.
Geraamd aantal: 3 voertuigen over een periode van 2 jaar.
Post 4: Categorie ‘Executive’ (diesel)
Deze categorie omvat auto’s waarvan de maandelijkse kostprijs* per stuk excl. BTW tussen 804 en 962 euro ligt.
Geraamd aantal: 2 voertuigen over een periode van 2 jaar.
De posten 5, 6 en 7 zijn optioneel en hebben betrekking op voertuigen van het type ‘hybride’ of ‘plug-in hybride’ (met een benzine- of dieselmotor)
Post 5 (als optie): Categorie ‘Standard’ (hybride of plug-in hybride benzine of diesel)
Deze categorie omvat auto’s waarvan de maandelijkse kostprijs* per stuk excl. BTW tussen 499 en 698 euro ligt.
Geraamd aantal: 2 voertuigen over een periode van 2 jaar. Post 6 (als optie): Categorie ‘Manager’ (hybride of plug-in hybride benzine of diesel)
Deze categorie omvat auto’s waarvan de maandelijkse kostprijs* per stuk excl. BTW tussen 694 en 818 euro ligt.
Geraamd aantal: 1 voertuig over een periode van 2 jaar.
Post 7 (als optie): Categorie ‘Executive’ (hybride of plug-in hybride benzine of diesel)
Deze categorie omvat auto’s waarvan de maandelijkse kostprijs* per stuk excl. BTW tussen 804 en 962 euro ligt.
Geraamd aantal: 1 voertuig over een periode van 2 jaar.
Duur van de renting: 60 maanden, maximum 150.000 km.
De overeenkomst geldt voor een periode van 2 jaar. In die periode voorziet A.S.T.R.I.D. de hierboven aangegeven aantallen af te nemen. Deze aantallen worden louter ter informatie vermeld; A.S.T.R.I.D. behoudt zich het recht voor minder of meer voertuigen te bestellen, al naargelang. Deze aantallen zullen moeten worden verdeeld tussen de verschillende kandidaten die worden geselecteerd voor deelname aan de raamovereenkomst.
Opmerking enkel geldig voor de posten 2 tot en met 7:
- Er moeten minstens een aantal auto’s van het type break worden voorgesteld per categorie (cfr. de specificaties vermeld in de technische criteria)**
- Indien mogelijk moet de offerte per categorie ook een auto van het type ‘monovolume’ omvatten.
De inschrijver moet voor alle posten de catalogusprijs vermelden voor elk aangeboden voertuig.
Per aangeboden voertuig kan voor een maximumbedrag van 10% van de catalogusprijs aan extra opties worden bijbesteld (op voorwaarde dat het niet om opties gaat die een invloed hebben op de provisie voor banden).
De extra opties zullen niet opgenomen worden in de maandelijkse huurprijs maar zullen bij levering van het voertuig eenmalig gefactureerd worden, rechtstreeks aan de bestuurder. De maandelijkse kostprijs van het voertuig, inclusief de kosten die worden aangerekend voor reparatie of onderhoud van de extra opties, mag in geen enkel geval de aangegeven maximale maandelijkse kostprijs overschrijden.
Wat het bestellen van auto’s betreft, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om bepaalde aangeboden types niet in aanmerking te nemen voor bestelling.
Voor elke post moet de inschrijver ook (in het document bijlage C deel 1 van het bestek) de maandelijkse huurprijs opgeven van het voertuig met de hoogste huurwaarde voor de volgende contractgegevens: 36 maanden en 160.000 km alsook 60 maanden en 160.000 km. Deze huurprijzen zullen als indicatie dienen voor bestellingen waarbij de aanbestedende overheid inschat dat de bestuurder de standaard kilometrage (60 maanden en 150.000 km) zal overschrijden.
Op straffe van absolute nietigheid van de offerte moeten de inschrijvers een offerte indienen voor alle posten.
Leveringsplaats: A.S.T.R.I.D. NV van publiek recht, Regentlaan 54 te 1000 Brussel.
__________________________________
* De maandelijkse kostprijs = maandelijkse huurprijs, te vermeerderen met de maandelijkse CO2 bijdrage per aangeboden voertuig.
** Indien de inschrijver voertuigen van eenzelfde merk én eenzelfde model aanbiedt, worden deze voertuigen als verschillende voertuigen geïnterpreteerd indien het hetzij om een ander type voertuig gaat (bv. berline + break+ monovolume), hetzij de aangeboden voertuigen over een ander motorvermogen in PK én een andere fiscale pk beschikken (bv. Merk xxx, berline 1: fiscale PK 9, motorvermogen in pk 80, berline 2: fiscale pk 10, motorvermogen 115 PK). Identieke voertuigen (qua type, motorvermogen en fiscale pk) waarvan enkel het optie-gamma verschilt zullen als 1 aangeboden voertuig worden beschouwd.
Gunningen

Vernieuwing van de operationele leasing van voertuigen.

Aantal inschrijvingen
2
Bedrijven
Belfius Auto Lease NV, LeasePlan Fleet Management NV
truck tower-crane sharing