Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

Nervures en acier pour platines à souder

Leveringen
Publicatie datum
16-02-2016
Deadline
17-03-2016 14:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Infrabel sa - Procurement, division I-FBA.51 | 1060 Bruxelles, BE | Nutssectoren | Vervoersdiensten per spoor
Opdrachtcodes (CPV)
34940000 - Spoorweguitrusting
34946000 - Materialen en benodigdheden voor aanleg van spoorlijn
34946100 - Bouwmateriaal voor aanleg van spoorlijn
34946120 - Spoorwegmaterialen
34946121 - Lasplaten en voetplaten
34946200 - Constructie-elementen voor spoorwegen
Korte inhoud
Nervures courtes en aciers pour platines à souder
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
- Chiffre d'affaires des 3 dernières années sous forme de tableau (pas de compte annuels!). Le chiffre d'affaires
annuel doit être plus élévé que 400.000,00 EUR.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
- Existence d'un système de contrôle de la qualité.
- Références de marchés similaires dans le domaine faisant l'objet de la publication des dernières 2 années,
sous forme d'une liste mentionnant les montants, les commanditaires et leurs coordonnées.
truck tower-crane sharing