Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

Ribben in staal voor het lassen van steunplaten

Leveringen
Publicatie datum
16-02-2016
Deadline
17-03-2016 14:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 | 1060 Brussel, BE | Nutssectoren | Vervoersdiensten per spoor
Opdrachtcodes (CPV)
34940000 - Spoorweguitrusting
34946000 - Materialen en benodigdheden voor aanleg van spoorlijn
34946100 - Bouwmateriaal voor aanleg van spoorlijn
34946120 - Spoorwegmaterialen
34946121 - Lasplaten en voetplaten
34946200 - Constructie-elementen voor spoorwegen
Korte inhoud
Ribben in staal voor het lassen van steunplaten
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
- Zakencijfer van de afgelopen drie jaar in de vorm van een tabel (geen jaarrekening!). Het jaarlijkse zakencijfer
dient hoger te zijn dan 400.000,00 EUR.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
- Bestaan van een controlesysteem van de kwaliteit.
- Referenties van de afgelopen 2 jaren van gelijkaardige opdrachten in het domein die het voorwerp uitmaakt
van deze publicatie in de vorm van een lijst waarin de waarde, de opdrachtgever en zijn contactgegevens
worden vermeld.
truck tower-crane sharing